Трасета

Дългата дистанция е предимно по горски пътеки. Минава покрай язовира, крепост Сторгозия, Вилна зона и хижа Среброструй. Има стръмни, но кратки изкачвания и спускания. 

Общо изкачване (D+): 361.9 метра

Общо слизане (D-): 361.9 метра

Надморска височина на старта: 175 метра

Надморска височина на финала: 175 метра


Настилка: асфалт (около 3%) , горски път и туристически екопътеки.

Такса: 20лв


Общо изкачване (D+): 255 метра

Общо слизане (D-): 255 метра

Надморска височина на старта: 175 метра

Надморска височина на финала: 175 метра 

Такса 20лв

Пешеходната дистанция се дублира с Късата дистанция за бегачите
Общо изкачване (D+): 255 метра
Общо слизане (D-): 255 метра
Надморска височина на старта: 175 метра
Надморска височина на финала: 175 метра